Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zamówienie publiczne Nr DT.261.1.2021.EW Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1716 O na odcinku od DW 415 do m. Zimnice Małe wraz z przebudową kolidującej sieci teletechnicznej
  Data modyfikacji: 25-02-2021 14:23
 2. Zamówienie publiczne Nr DT.261.2.2021.EW Nazwa zamówienia: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów ZDP w Opolu w okresie 3 lat (od 2021r. do 2024r.) – dwie części
  Data modyfikacji: 24-02-2021 19:26
 3. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Data modyfikacji: 08-02-2021 16:18
 4. weź udział
  Data modyfikacji: 08-02-2021 15:42
 5. z 2021 roku
  Data modyfikacji: 12-01-2021 08:43
 6. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 10-12-2020 20:56
 7. 2020-12-24 Ogłoszenie dzień wolny
  Data modyfikacji: 10-12-2020 20:51
 8. 2020-06-12 ogłoszenie dzień wolny
  Data modyfikacji: 10-12-2020 20:12
 9. Załatwianie Spraw
  Data modyfikacji: 23-11-2020 16:20
 10. Zimowe utrzymanie dróg
  Data modyfikacji: 07-11-2020 14:01
Wersja XML