Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

weź udział

U W A G A !!!

MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją

Oferty przesyłane pocztą należy składać jak dotychczas na adres Zarządu Dróg Powiatowych
w Opolu, ul. Książąt Opolskich  27.
W przypadku osobistego dostarczenia, ofertę należy złożyć na parterze budynku,
zamiast w sekretariacie p. 208

Oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego.    

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w wyznaczonym terminie, na parterze budynku,
przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu, zamiast w pok. 212.

 

 

Wersja XML