Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-5/2013 Zakup masy mineralno–bitumicznej ( wraz z transportem ) stosowanej na zimno do remontu nawierzchni drogowych w ilości 110 ton

MHTBZP ogłoszenie o zamówieniu z nia 13-02-2013 roku.mht

PDFBZP ogłoszenie o zamówieniu z nia 13-02-2013 roku.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFZałączniki w wersji do wydruku.pdf

DOCZałączniki w wersji edytowalnej.doc

 

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf

Wersja XML