Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-6/2013 Nazwa zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów bazaltowych i emulsji asfaltowych szybkorozpadowych K1-65 i K1-70 (kationowe niemodyfikowane) w ilości 285 t, z podziałem na 3 zadania.

MHTOgłoszenie o zamówieniu z dnia 11-03-2013 roku.mht

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 11-03-2013 roku.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFSpecyfikacje techniczne (wymagania ogólne).pdf

PDFSzczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf

PDFDokumentacja projektowa.pdf

PDFPrzedmiar robót - 3 zadania.pdf

 

PDFZałączniki w wersji tylko do wydruku.pdf

DOCZałączniki w wersji edytowalnej i do wydruku.doc

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

 

 

Wersja XML