Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-7/2013 Nazwa zamówienia: Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na DP administrowanych przez ZDP Opole w 2013 r.-3 zad.

MHTOgłoszenie o zamówieniu z dnia 24.04.2013 r..mht

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 24.04.2013 r..pdf

 

DOCSIWZ P-7 2013.doc

U W A G A  !!!

DOCSIWZ P-7 2013 ( po poprawce ).doc

 

DOCZałączniki w wersji edytowalnej i do wydruku.doc

PDFZałączniki w wersji tylko do wydruku.pdf

U W A G A  !!!

DOCZałączniki w wersji edytowalnej i do wydruku ( po poprawce ).doc

PDFZałączniki w wersji tylko do wydruku ( po poprawce ).pdf

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

Wersja XML