Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-10/2013 Nazwa zamówienia: Remont nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej ( kategoria ruchu średni i ciężki ) mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco.

MHTOgłoszenie o zamówieniu z dnia 03.07.2013 roku.mht

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 03.07.2013 roku.pdf

 

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

 

DOCZałączniki w wersji edytowalnej i do wydruku.doc

PDFZałączniki tylko do wydruku.pdf

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Wersja XML