Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-10/2015: Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach - droga powiatowa nr 1513 O Skarbiszowice - Tułowice

DOCXOgłoszenie o zamówieniu z dnia 18-06-2015 BZP.docx
DOCTom I i II - SIWZ 2015 Tułowice remont chodnika.doc

PDFTom III - Specyfikacje techniczne.pdf

PDFTOM IV Przedmiar - Tułowice ul.Opolska dp 1513 O.pdf

 

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf 

Wersja XML