Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-11/2015: Rozbudowa odc. DP nr 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km. 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą III etap

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 29.06.2015 r..pdf


DOCTom I i II - SIWZ 2015 Krasiejów III etap - wersja edytowalna.doc
DOCSIWZ po zmianie [ dot. pkt. 7.2.3.2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia ] - wersja edytowalna.doc 


PDFTom I i II SIWZ - wersja tylko do wydruku.pdf
PDFSIWZ po zmianie [ dot. pkt. 7.2.3.2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia ] - wersja tylko do wydruku.pdf 

 

Tom III - Dokumentacja projektowa

           - PAB branża drogowa:

             PDFstrona tyt PAB 11.10.2012.pdf

             PDFopis PAB 11.10.2012.pdf
             PDFd4o.pdf
             PDFd3ob.pdf
             PDFd3.1o.pdf
             PDFd2o.pdf
             PDFd2.1o.pdf
             PDFD1O.pdf

           - PAB kładka:

             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 05 Widok z boku.pdf 
             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 04 Przekrój podłużny, poprzeczny.pdf 
             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 03 Rzut z góry.pdf 
             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 02 Sytuacja.pdf 
             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 01 Orientacja.pdf 
             PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Opis techniczny.pdf 

           - PAB mur oporowy:

             PDFŚciana oporowa Rys. 03 Rysunki ogólne - rzut z góry, przekroje.pdf 
             PDFŚciana oporowa Rys. 02 Sytuacja.pdf 
             PDFŚciana oporowa Rys. 01 Orientacja.pdf 
             PDFŚciana oporowa Opis techniczny.pdf 

            - Projekt wykonawczy kładka:

PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Opis techniczny.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 01 Orientacja.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 02 Sytuacja.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 03 Rzut z góry.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 04 Przekrój podłużny, przekrój poprzec.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 05 Widok z boku.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 06 Gabaryty segmentów pomostu.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 07 Gabaryty przyczółka prawobrzeżnego.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 08 Gabaryty przyczółka lewobrzeżnego.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 09 Zbrojenie segmentu A.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 10 Zbrojenie segmentu B.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 11 Zbrojenie segmentu C.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 12 Zbrojenie przyczółka.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 13 Rysunek wytyczeniowy.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 14 Znaki pomiarowe.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 15 Schemat balustrady.pdf
PDFKładka pieszo - rowerowa w km 16+850,00 Rys. 16 Schemat rozmieszczenia kotew grunto.pdf
 

 

             PDFKrasiejów - PW teletechnika.pdf

 

Tom IV - SST:

             DOCSTWiOR_Krasiejów_teletechnika.DOC 
             DOCSST_Krasiejów_mur oporowy.doc 
             DOCSST_Krasiejów_kładka dla pieszych.doc 
             PDFSST barnża drogowa.pdf 

 

PDFTom V - Przedmiar robót.pdf 

 

Wyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 1

 

JPEGZDP.DT.3421-11.2015.jpeg

 

 

Unieważnienie:

JPEGZDP.DT.3421-11.2015_unieważnienie.jpeg
 

 

 

Wersja XML