Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-13/2015 Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Kosorowice - IX etap

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 04-08-2015.pdf

DOCTom I i II - SIWZ 2015 Kosorowice.doc


Tom III - Dokumentacja projektowa

PDF1. Metryka.pdf
PDF10.Przekorje normalne.pdf
PDF11.Przekorje normalne.pdf
PDF12.Przekorje normalne.pdf
PDF13.Przekorje normalne.pdf
PDF14.Przekorje normalne.pdf
PDF15.Przekorje normalne.pdf
PDF16.Przekorje normalne.pdf
PDF17.Przekorje normalne.pdf
PDF18.Przekorje normalne.pdf
PDF19.Przekorje normalne.pdf
PDF2. Opis techniczny.pdf
PDF20.Przekorje normalne.pdf
PDF3.Plan orientacyjny.pdf
PDF4.Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF5.Widok, przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF6.Widok, przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF7.Studzenka deszczowa betonowa z wpustem ulicznym.pdf
PDF8.Studzienka rewizyjna.pdf
PDF9.Profil podłużny.pdf
PDFbadania.pdf

 

PDFTom IV - Specyfikacje Techniczne.pdf
PDFTom V - Przedmiar.pdf
 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 

Wersja XML