Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-17/2015 Nazwa zamówienia: Rozbudowa odcinka DP nr 1807 O Strzelce Op. – Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 6+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą III etap


HTMOgłoszenie o zamówieniu z dnia 24-08-2015 r..htm

 

DOCTom I i II - SIWZ.doc

JPEGWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 1.jpeg 

JPEGWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 2-5.jpeg 

 

UWAGA! 

Zmiana str. 58 SIWZ: 

DOCZałącznik nr 5 do umowy - karta gwarancyjna.doc 

 

 

 

 

 


Tom III - Dokumentacja projektowa:

- PAB - branża mostowa - most sklepiony nad Małą Panwią:

PDFMost w km 16+850 Opis techniczny.pdf
PDFMost w km 16+850 Rys. 01 Orientacja.pdf
PDFMost w km 16+850 Rys. 02 Sytuacja.pdf
PDFMost w km 16+850 Rys. 03 Rzut z góry.pdf
PDFMost w km 16+850 Rys. 04 Przekrój podłużny, widok.pdf
PDFMost w km 16+850 Rys. 05 Przekrój poprzeczny.pdf
PDFMost w km 16+850 Rys. 06 Inwentaryzacja.pdf

- PAB - kanalizacja deszczowa:

[file,id_cms='1198',type='attachment']
PDFORIENTACJA_BUDOWLANY.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE_BUDOWLANY.pdf

- PAB - branża drogowa:

PDFD1O.pdf
PDFd2.1o.pdf
PDFd2o.pdf
PDFd3.1o.pdf
PDFd3ob.pdf
PDFd4o.pdf
PDFopis PAB 11.10.2012.pdf
PDFstrona tyt PAB 11.10.2012.pdf

 

- PW - branża mostowa - most sklepiony nad Małą Panwią:

PDFMost w km 16+850 Opis techniczny.pdf 
PDFMost w km 16+850 Rys. 01 Orientacja.pdf 
PDFMost w km 16+850 Rys. 02 Sytuacja.pdf 
PDFMost w km 16+850 Rys. 03 Rzut z góry.pdf 
PDFMost w km 16+850 Rys. 04 Przekrój podłużny, widok.pdf 
PDFMost w km 16+850 Rys. 05 Przekrój poprzeczny.pdf 
PDFMost w km 16+850 Rys. 06 Gabaryty płyty pomostu.pdf 
PDFMost w km 16+850 Rys. 07 Umocnienie podpory pośredniej.pdf 
PDFMost w km 16+850 Rys. 08 Zbrojenie płyty.pdf 
PDFMost w km 16+850 Rys. 09 Schemat okładziny kamiennej.pdf 
PDFMost w km 16+850 Rys. 10 Zakres rozbiórki.pdf 

- PW - kanalizacja deszczowa:

PDF! Opis techniczny.pdf
PDF02 Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF03 Studzienka kanalizacyjna 120.pdf
PDF04 Studzienka wolnościekowa z wpustem.pdf
PDF05 PROFILE_1.pdf
PDF06 PROFILE_2.pdf

- PW - branża drogowa:

PDFD.1W.pdf
PDFD.2.1W.pdf
PDFD.2W.pdf
PDFD.3.1W.pdf
PDFD.3W.pdf
PDFD.4W.pdf
PDFD.5W.pdf
PDFopis PW 11.10.2012.pdf
PDFstrona tyt PW 11.10.2012.pdf

 

PDFTom IV - SST - branża drogowa.pdf
PDFTom IV - SST - branża mostowa _ Most sklepiony nad Małą Panwią.pdf
PDFTom IV - SST - kanalizacja deszczowa.pdf


PDFTOM V - PRZEDMIAR ROBÓT - drogowe i kanalizacja.pdf
PDFTOM V - PRZEDMIAR ROBÓT - most.pdf
 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PDFZDP.DT.3421-172015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf


 

 

Wersja XML