Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr ZDP.DT.3421-19/2015 Remont chodnika w m. Stare Budkowice na drodze powiatowej nr 1330 O

DOCXOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 29-09-2015.docx
DOCTom I i II - SIWZ 2015 Stare Budkowice.doc
DOCSpecyfijacje Techniczne - Tom III.doc
PDFPRZEDMIAR - TOM IV.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 

 

Wersja XML