Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr ZDP.DT.3421-22/2016. Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn - DW 454 w m. Murów ul. Wolności

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 144375-2016 z dnia 19.07.2016 r..pdf

DOCTom I i II - SIWZ.doc
DOCTom III - SST.doc
PDFTom IV - Przedmiar robót.pdf
DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22-07-2016.docx
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf

Wersja XML