Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.6.2018 Nazwa zamówienia: Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitum. mieszankami min.-asf. wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na DP admin. przez ZDP w Opolu w 2018 r. z podziałem na 3 części (zadania)

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 21-02-2018.pdf

DOCSIWZ 2018 Remonty cząstkowe P-6 - 3 cząści.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert P-6 2018.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML