Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.7.2018 Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7 + 560 do km 9 + 060 – etap I


Ogłoszenia:

PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 26-02-2018.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500046713-N-2018 z dnia 05-03-2018 roku.pdf
 

Tom I i II SIWZ:

DOCTom I+II SIWZ Stare Siołkowice ul. Klapacz - etap I.doc

UWAGA !!!

NOWA DATA ZŁOŻENIA OFERT - 20.03.2018 r. godz. 850

należy uwzględnić nowy termin złożenia ofert w przygotowanych gwarancjach wadialnych

DOCTom I+II SIWZ Stare Siołkowice ul. Klapacz - etap I - PO ZMIANACH.doc
 

Tom III Dokumentacja projektowa:

DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc

- 2. Geologia:

PDFProjekt geotechniczny.pdf
PDFOpinia geotechniczna.pdf

- Projekt budowlany:

PDFOpis Projekt Budowlany.pdf

Rys. I PZT:

PDFRys.4.6 Profil podłużny rz. Fiszerka.pdf
PDFRys.4.5 Profil podłużny rz. Brynica.pdf
PDFRys.4.4 Wpust deszczowy typowy.pdf
PDFRys.4.3 Studnia kanalizacyjna typowa.pdf
PDFRys.4.2.6 Profil KD 11-KD 12.pdf
PDFRys.4.2.5 Profil KD 10.pdf
PDFRys.4.2.4 Profil KD 9.pdf
PDFRys.4.2.3 Profil KD 4-KD 8.pdf
PDFRys.4.2.2 Profil KD 2.pdf
PDFRys.4.2.1 Profil KD 1.pdf
PDFRys.4.1.3 Plan sytuacyjny A3.pdf
PDFRys.4.1.2 Plan sytuacyjny A2.pdf
PDFRys.4.1.1 Plan sytuacyjny A1.pdf
PDF3.3 Przekroje typowe.pdf
PDF3.2.2 Profil podłużny drogi km 0+800÷ 1+554.72.pdf
PDF3.2.1 Profil podłużny drogi km 0+000÷ 0+800.pdf
PDF3.1.3 Plan sytuacyjny km 1+150 ÷ 1+554,72.pdf
PDF3.1.2 Plan sytuacyjny km 0+550 ÷1+150.pdf
PDF3.1.1 Plan sytuacyjny km 0+000 ÷ 0+550.pdf
PDF2.3 PZT ark.3.pdf
PDF2.2 PZT ark.2.pdf
PDF2.1 PZT ark.1.pdf
PDF1 Plan orientacyjny.pdf

Rys. II Arch-Bud:

PDF3.1 Przepust na rz. Fiszerka.pdf
PDF2.2 Rysunek zestawczy.Kładka dla pieszych nad rzeką Brynicą.pdf
PDF2.1.Plan sytuacyjny, istniejące uzbrojenie terenu.Kładka.pdf
PDF1.3 Rysunek zestawczy.Remont mostu nad rzeką Brynicą.pdf
PDF1.2.Plan sytuacyjny, istniejące uzbrojenie terenu.Most.pdf
PDF1.1 Inwentaryzacja mostu nad rzeką Brynicą.pdf

załączniki, uzgodnienia:

PDFKoordynacja robót światłowodowych.pdf

PDF19. Odpis protokołu narady koordynacyjnej.pdf
PDF18.WUOZ Opole Uzgodnienie.pdf
PDF17.UG Popielów Studnie strażackie.pdf
PDF16. UG Popielów Postanowienie.pdf
PDF15. OUG Gliwice Opinia ZRID.pdf
PDF14.SP Opole Opinia geometrii.pdf
PDF13. Tauron usunięcie kolizji.pdf
PDF12.PROWOD Uzgodnienie kolizjii.pdf
PDF11.Orange Opole Uzgodnienie.pdf
PDF10.Multiplay - uzgodnienie.pdf
PDF9.ZDP DT 2226-14 8 1-16-17.pdf
PDF8.ZDP Opole Uzgodnienie koncepcji.pdf
PDF6,7.ZDP - dysp. działkami20170413.pdf
PDF5.WZMiUW Brzeg Uzgodnienie dok. proj..pdf
PDF4. SP Krapkowice Ostateczność dec.wodpraw..pdf
PDF3a SP Krapkowice Ostateczność dec.wodpraw..pdf
PDF3. SP Krapkowice Postanowienie do dec. wodpraw..pdf
PDF2. SP Krapkowice Decyzja pozwolenie wodpraw.pdf
PDF1. Decyzja środowiskowa.pdf

- Projekty wykonawcze:

T1 Branża drogowa:

PDFopis Projekt Wykonawczy.pdf

rysunki drogowa:

PDF5.2 Typowe rozwiązanie zjazdów i przejścia dla pieszych.pdf
PDF5.1 Przekroje typowe.pdf
PDF4.7 Przekroje poprzeczne-PP-7.pdf
PDF4.6 Przekroje poprzeczne-PP-6.pdf
PDF4.5 Przekroje poprzeczne-PP-5.pdf
PDF4.4 Przekroje poprzeczne-PP-4.pdf
PDF4.3 Przekroje poprzeczne-PP-3.pdf
PDF4.2 Przekroje poprzeczne-PP-2.pdf
PDF4.1 Przekroje poprzeczne-PP-1.pdf
PDF3.2 profil.pdf
PDF3.1 profil.pdf
PDF2.3 plan.pdf
PDF2.2 plan.pdf
PDF2.1 plan.pdf
PDF1 Plan orientacyjny.pdf

T2 branza melioracyjna, instalacyjna, sanitarna:

PDFopis Projekt Wykonawczy_wod-kan.pdf

Rysunki wod- kan, melioracja:

PDFRys.10.3. Zbrojenie stopy fundamentowej.pdf
PDFRys.10.2. Zbrojenie przepustu.pdf
PDFRys.10.1. Zbrojenie ściany czołowej.pdf
PDFRys.10 Przepust na rzece Fiszerka.pdf
PDFRys.9 Profil rz. Fiszerka.pdf
PDFRys.8 Profil rz. Brynica.pdf
PDFRys.7 Odwodnienie liniowe typowe.pdf
PDFRys.6 Wpust deszczowy typowy.pdf
PDFRys.5 Studzienka drenarska typowa.pdf
PDFRys.4 Studnia kanalizacyjna typowa.pdf
PDFRys.3.6 Profil KD 11-KD 12.pdf
PDFRys.3.5 Profil KD 10.pdf
PDFRys.3.4 Profil KD9.pdf
PDFRys.3.3 Profil KD-4 - KD-8.pdf
PDFRys.3.2 Profil KD-2.pdf
PDFRys.3.1 Profil KD-1.pdf
PDFRys. 2.3 Plan syt. Likwidacja Ark.3.pdf
PDFRys. 2.2 Plan syt. Likwidacja Ark.2.pdf
PDFRys. 2.1 Plan syt. Likwidacja Ark.1.pdf
PDFRys. 1.3 Plan syt. Ark.3.pdf
PDFRys. 1.2 Plan syt. Ark.2.pdf
PDFRys. 1.1 Plan syt. Ark.1.pdf

T3 Branża mostowa:

1. Opis techniczny:

PDFZałącznik nr 4_Przegląd szczegółowy obiektu mostowego - most nad rzeką Brynica.pdf
PDFZałącznik nr 3_Wymiarowanie przekroju.pdf
PDFZałącznik nr 2_Obliczenia statyczne.pdf
PDFZałącznik nr 1_Badania materiałowe.pdf
PDFTom 3 Branża mostowa- Opis techniczny.pdf

2. Część rysunkowa mostowa:

PDF2.8. Rysunek wyposażenia. Balustrada stalowa.-Balustrada.pdf
PDF2.7. Rysunek konstrukcyjny. Przęsło łukowe-stal.pdf
PDF2.6. Rysunek konstrukcyjny. Płyta pomostowa-płyta.pdf
PDF2.5. Rysunek gabarytowy. Plyta pomostu-gabaryt przęsła.pdf
PDF2.4. Rysunek zbrojeniowy. Przyczółek A i B-przyczółek.pdf
PDF2.3. Rysunek gabarytowy. Przyczółek A i B-Gabaryt.pdf
PDF2.2. Rysunek zestawczy. stan projektwany-zestawczy.pdf
PDF2.1. Plan sytuacyjny-KŁADKA.pdf
PDF1.7. Rysunek konstrukcyjny. Balustrada-balustrada.pdf
PDF1.6. Rysunek konstrukcyjny.Skrzydło i balustrada.pdf
PDF1.5. Rysunek zbrojeniowy.Płyta-1.5. RYS. ZBROJENIOWY.PŁYTA.pdf
PDF1.4. Rysunek gabarytowy.Płyta-1.4. RYS. GABARYTOWY. PŁYTA.pdf
PDF1.3. Rysunek zestawczy. Stan projektowany-zestawczy.pdf
PDF1.2. Plan sytuacyjny-MOST.pdf
PDF1.1. Rysunek inwentaryzacyjny-Inwentaryzacja.pdf

T4 branża elektroenergetyczna:

PDFOpis techniczny PW_31.07.2017_kolizje energetyczne.pdf

rysunki elektroenergetyczna:

PDFRys. E-2.5_kolizje schemat A3 (297x420)_PW.pdf
PDFRys. E-2.4_kolizje schemat A3 (297x420)_PW.pdf
PDFRys. E-2.3_kolizje schemat A3 (297x420)_PW.pdf
PDFRys. E-2.2_kolizje schemat A3 (297x420)_PW.pdf
PDFRys. E - 1.3 PZT - PW (297x1350).pdf
PDFRys. E - 1.2 PZT - PW (297x1350).pdf
PDFRys. E - 1.1 PZTA3 (297x420)_PW.pdf
PDFRys. E - 1.1 PZT - PW (297x1350).pdf

T5 branza telekomunikacyjna:

PDFPW T.5 część telekomunikacyjna.pdf

rysunki telekomunikacyjna:

PDFPW rys.3_290x570_T.5 TEL.pdf
PDFPW rys.2.3_297x1350_T.5 TEL.pdf
PDFPW rys.2.2_297x1350_T.5 TEL.pdf
PDFPW rys.2.1_297x1350_T.5 TEL.pdf
PDFPW rys. 1_297x210_T.5 TEL.pdf
LOGplot.log

T6 Organizacja ruchu docelowa:

PDFopis ORD.pdf
PDF6.SP Opole Zatwierdzenie SOR.pdf

rysunki organizacja ruchu

PDF2 ORD-2.3 1.500.pdf
PDF1 Orientacja.pdf

Tom IV SSTWiOR:

PDFSSTWiORB T.5 część telekomunikacyjna.pdf
PDFSSTWiORB T.4 branża energetyczna.pdf
PDFSSTWiORB T.3 branża mostowa.pdf
PDFSSTWiORB T.2 wod-kan.pdf
PDFSSTWiORB T.1 branża drogowa.pdf

Tom V Przedmiar robót:

PDFPrzedmiar kanalizacja.pdf
PDFPrzedmiar drogowe.pdf
PDFPR strona tyt..pdf
PDFPR przedmiar M most.pdf
PDFPR przedmiar M kładka.pdf
PDFPR przedmiar IT telekomunikacyjne.pdf
PDFPR przedmiar IE elektroenergetyczne.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert P-7.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Wersja XML