Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.8.2018 Nazwa zamówienia:Wykonanie remontów chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Murów - z podziałem na 4 części


PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP z dnia 20-03-2018 Murów.pdf

DOCTom I i II - SIWZ 2018 Remonty chodników w gminie Murów P-8.doc

DOCTom III - Specyfikacje Techniczne (ST) Remonty chodników w gminie Murów 2018.doc

PDFTom IV - Przedmiary Robót (PR) Remonty chodników w gminie Murów 2018.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert P-8.pdf

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy częsci nr 1.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy części nr 2, 3 oraz 4.pdf

 

Wersja XML