Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.10.2018 Nazwa zamówienia: Wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno typu „SLURRY SEAL” na drogach powiatowych w powiecie opolskim w 2018 r. – pow. ogółem 13.078 m2

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 566005-N-2018 z dnia 2018-05-30 r..pdf

DOCTom I+II SIWZ Mikrodywaniki 2018 r.doc

Tom III Specyfikacje Techniczne (ST):
      DOCSpecyfikacje.doc
      DOCST D-05.03.19 cienkie warstwy na zimno typu Slurry Seal.doc

DOCTom IV Dokumentacja projektowa + Przedmiar robót.doc

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML