Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne nr DT.261.17.2018 Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska – III etap

PDFOgłoszenie no zamówieniu BZP z dnia 26.07.2018.pdf


DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1712 O Raszowa.doc


PDFRaszowa ul.Ozimska III v3-przedmiar.pdf


ZIPProjekt branży kanalizacyjnej.zip


ZIPProjekt budowlany.zip


DOCSIWZ Raszowa III et do PRZETARGU - trzeci raz powtórka.doc


DOCST Raszowa III.doc

 

PDFInformacja z otwarcia ofert DT.261.17.2018.pdf


UWAGA !!! Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz z pkt 9.3 IDW przypomina się,że Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z Formularzem 3.3.

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML