Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.18.2018 Nazwa zamówienia: Kanalizacja deszczowa w ul. Opolskiej – droga powiatowa Nr 1763 O i Lipowej – droga powiatowa Nr 1755 O w Osinach – etap I

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 641296-N-2018 z dnia 2018-10-26 r..pdf


DOCTom I+II SIWZ Kanalizacja deszczowa w Osinach.doc


Tom III DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP) +SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST):

PDFOsiny przebudowa drogi- opis techniczny.pdf
PDFOsiny Pozwolenie wodnoprawne (1).pdf
PDFOsiny - STWiOR.pdf
PDF9. Krawężnik przekroj i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF8 Studzienka rewizyjna BS.pdf
PDF7 studzienka ściekowa.pdf
PDF6 wylot KD.pdf
PDF5 profile przykanalików.pdf
PDF4 profil KD-1.pdf
PDF3 profil rowu.pdf
PDF2 Plan zagospodarowania.pdf
PDF1 mapa poglądowa.pdf

 

PDFTom IV PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML