Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.12.2019 Nazwa zamówienia: Wykonanie w sezonie zima 2019/2020 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu z podziałem na 7 części

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCTom I+II SIWZ zima 2019-2020.doc

PDFTom III WYKAZ DRÓG zima 2019-2020.pdf
PDFTom IV+V SPECYFIKACJE TECHNICZNE+Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi zima 2019-2020.pdf


Rozdział 6 - Klucz publiczny postępowania:
ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_3815670d-97b2-4c57-b3f0-3b96ab5621d4.asc

 

Formularz 3.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ-ESPD)

przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania:
XMLespd-request.xml
PDFespd-request.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert P-12.pdf

PDFUzupełnienie informacji z otwarcia - na czerwono.pdf
PDFUzupełnienie informacji z otwarcia-na czerwono.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu cz. 4 oraz cz. 7 postępowania.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część nr 5-sig.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 6-sig.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 1, 2, 3-sig.pdf
 

 

Wersja XML