Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.14.2019 Nazwa zamówienia: Remont chodnika na drodze powiatowej Nr 1184 O w m. Gracze ul. Kręta – etap II

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 575164-N-2019 z dnia 2019-07-17 r..pdf
DOCTom I+II SIWZ Gracze - etap II.doc
PDFTom III - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA + Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Gracze - etap II.pdf
PDFTom IV - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ( SST ) - Gracze - etap II.pdf
PDFTom V - PRZEDMIAR ROBÓT - Gracze - etap II.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert P-14.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML