Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.19.2019 Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 O – ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej – II etap

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 602713-N-2019 z dnia 2019-09-26 r..pdf

Tom I+II - SIWZ

DOCTom I+II SIWZ - Węgry - II etap.doc

Tom III - DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA + Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc

proj. drogowy

PDFrys.10 - przekroje poprzeczne.pdf
PDFrys.9 - plan zbiorczy .pdf
PDFrys.5 - profil podłużnu - proj. chodnik.pdf
PDFrys.4 - profil podłużny - ulice dojazdowe.pdf
PDFrys.3 - profil podłużny - ul. Opolska.pdf
PDFrys.2 - proj. zagospodarpwania terenu.pdf
PDFrys. 8 - plan zbiorczy.pdf
PDFrys.1 - proj. zagospodarpwania terenu.pdf
PDFrys. 7 - przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFrys. 6 przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFczęść opisowa.pdf
 

proj. organizacji ruch

PDFzestawienie znaków.pdf
PDFZatwierdzenie.pdf
PDFrys. 2 i 3.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFrys. 1.pdf

proj. wod-kan

PDF7 Rys nr 6 Zestawienie wpustów - chodnik.pdf
PDF6 Rys nr 5 Zestawienie wpustów - jezdnia.pdf
PDF5 Rys nr 4 Profile-podłużne kd 2.pdf
PDF4 Rys nr 3 Profie lpodłużne kd 1.pdf
PDF3 Rys nr 2 plan sytuacyjny kd 2.pdf
PDF1 Opis techniczny.pdf
PDF2 Rys nr 1 plan sytuacyjny kd.pdf

proj.teletechniczny

PDFRys.2 przebud. i zabezpieczenie sieci teletechn.pdf
PDFRys.1 przebud. i zabezpieczenia sieci teletechn..pdf
PDFczęść opisowa.pdf

Tom IV - SPECYFIKACJE TECHNICZNE ( ST )

PDFspecyfikacje techniczne -uzupełnienie.pdf
PDFSpecyfikacja.pdf

Tom V - PRZEDMIARY  ROBÓT

PDFWęgry_Opolska_kan. deszcz. _przedmiar.pdf
PDFWęgry_Opolska_drogowy 2 _przedmiar.pdf
PDFWęgry_Opolska_drogowy 1 _przedmiar.pdf
PDFWęgry - przedmiar robót teletechn.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert P-19.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML