Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.22.2019 Nazwa zamówienia: Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska – IV etap

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 618948-N-2019 z dnia 2019-11-05 r..pdf

Tom I+II - SIWZ

DOCTom I+II SIWZ - Raszowa - IV etap.doc

Tom III - DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA + Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1712 O Raszowa.doc

Projekt budowlany

PDFbudowlany str.11.pdf
PDFbudowlany str. 18-22.pdf
PDFbudowlany str. 17.pdf
PDFbudowlany str. 16.pdf
PDFbudowlany str. 13-15.pdf
PDFbudowlany str. 12.pdf
PDFbudowlany str. 10.pdf
PDFbudowlany str. 1-8.pdf
PDFbudowlany str. 9.pdf

Projekt branży kanalizacyjnej

PDFkanalizacyjna str. tytułowa.pdf
PDFkanalizacyjna spis rysunków.pdf
PDFkanalizacyjna rys. 4.pdf
PDFkanalizacyjna rys. 5.pdf
PDFkanalizacyjna rys. 3.pdf
PDFKanalizacyjna rys. 2.pdf
PDFKanalizacyjna rys. 1.pdf
PDFkanalizacyjna opis.pdf
PDFKanalizacyjna BIOZ.pdf

Tom IV - SPECYFIKACJE TECHNICZNE ( ST )

DOCST Raszowa IV.doc

Tom V - PRZEDMIAR  ROBÓT

PDFRaszowa ul.Ozimska IV-przedmiar.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert P-22.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML