Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.23.2019 Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap III

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 620815-N-2019 z dnia 2019-11-08 r..pdf

Tom I+II - SIWZ

DOCTom I+II SIWZ - Stare Siołkowice - etap III.doc

Tom III - DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA + Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc

Geologia
      PDFProjekt geotechniczny.pdf
      PDFOpinia geotechniczna.pdf

Projekt budowlany

   PDFOpis Projekt Budowlany.pdf

   Rys. I PZT

      PDFRys.4.6 Profil podłużny rz. Fiszerka.pdf
      PDFRys.4.5 Profil podłużny rz. Brynica.pdf
      PDFRys.4.4 Wpust deszczowy typowy.pdf
      PDFRys.4.2.6 Profil KD 11-KD 12.pdf
      PDFRys.4.3 Studnia kanalizacyjna typowa.pdf
      PDFRys.4.2.5 Profil KD 10.pdf
      PDFRys.4.2.4 Profil KD 9.pdf
      PDFRys.4.2.3 Profil KD 4-KD 8.pdf
      PDFRys.4.2.2 Profil KD 2.pdf
      PDFRys.4.2.1 Profil KD 1.pdf
      PDFRys.4.1.3 Plan sytuacyjny A3.pdf
      PDFRys.4.1.2 Plan sytuacyjny A2.pdf
      PDFRys.4.1.1 Plan sytuacyjny A1.pdf
      PDF3.3 Przekroje typowe.pdf
      PDF3.2.2 Profil podłużny drogi km 0+800÷ 1+554.72.pdf
      PDF3.2.1 Profil podłużny drogi km 0+000÷ 0+800.pdf
      PDF3.1.3 Plan sytuacyjny km 1+150 ÷ 1+554,72.pdf
      PDF3.1.2 Plan sytuacyjny km 0+550 ÷1+150.pdf
      PDF3.1.1 Plan sytuacyjny km 0+000 ÷ 0+550.pdf
      PDF2.3 PZT ark.3.pdf
      PDF2.2 PZT ark.2.pdf
      PDF2.1 PZT ark.1.pdf
      PDF1 Plan orientacyjny.pdf

   załączniki, uzgodnienia

      PDF19. Odpis protokołu narady koordynacyjnej.pdf
      PDF18.WUOZ Opole Uzgodnienie.pdf
      PDF17.UG Popielów Studnie strażackie.pdf
      PDF16. UG Popielów Postanowienie.pdf
      PDF15. OUG Gliwice Opinia ZRID.pdf
      PDF14.SP Opole Opinia geometrii.pdf
      PDF13. Tauron usunięcie kolizji.pdf
      PDF12.PROWOD Uzgodnienie kolizjii.pdf
      PDF11.Orange Opole Uzgodnienie.pdf
      PDF10.Multiplay - uzgodnienie.pdf
      PDF8.ZDP Opole Uzgodnienie koncepcji.pdf
      PDF9.ZDP DT 2226-14 8 1-16-17.pdf
      PDF6,7.ZDP - dysp. działkami20170413.pdf
      PDF5.WZMiUW Brzeg Uzgodnienie dok. proj..pdf
      PDF4. SP Krapkowice Ostateczność dec.wodpraw..pdf
      PDF3a SP Krapkowice Ostateczność dec.wodpraw..pdf
      PDF3. SP Krapkowice Postanowienie do dec. wodpraw..pdf
      PDF2. SP Krapkowice Decyzja pozwolenie wodpraw.pdf
      PDF1. Decyzja środowiskowa.pdf

Projekty wykonawcze

   T1 Branża drogowa

      PDFopis Projekt Wykonawczy.pdf

      rysunki drogowa

      PDF5.1 Przekroje typowe.pdf
      PDF4.7 Przekroje poprzeczne-PP-7.pdf
      PDF4.6 Przekroje poprzeczne-PP-6.pdf
      PDF4.4 Przekroje poprzeczne-PP-4.pdf
      PDF4.5 Przekroje poprzeczne-PP-5.pdf
      PDF4.3 Przekroje poprzeczne-PP-3.pdf
      PDF4.2 Przekroje poprzeczne-PP-2.pdf
      PDF4.1 Przekroje poprzeczne-PP-1.pdf
      PDF3.2 profil.pdf
      PDF2.3 plan.pdf
      PDF3.1 profil.pdf
      PDF2.2 plan.pdf
      PDF2.1 plan.pdf
      PDF1 Plan orientacyjny.pdf
      PDF5.2 Typowe rozwiązanie zjazdów i przejścia dla pieszych.pdf 

   T2 branża melioracyjna, instalacyjna, sanitarna

      PDFopis Projekt Wykonawczy_wod-kan.pdf

     Rysunki wod- kan, melioracja

     PDFRys.10.3. Zbrojenie stopy fundamentowej.pdf
     PDFRys.10.2. Zbrojenie przepustu.pdf
     PDFRys.10.1. Zbrojenie ściany czołowej.pdf
     PDFRys.10 Przepust na rzece Fiszerka.pdf
     PDFRys.9 Profil rz. Fiszerka.pdf
     PDFRys.7 Odwodnienie liniowe typowe.pdf
     PDFRys.8 Profil rz. Brynica.pdf
     PDFRys.6 Wpust deszczowy typowy.pdf
     PDFRys.5 Studzienka drenarska typowa.pdf
     PDFRys.4 Studnia kanalizacyjna typowa.pdf
     PDFRys.3.6 Profil KD 11-KD 12.pdf
     PDFRys.3.5 Profil KD 10.pdf
     PDFRys.3.4 Profil KD9.pdf
     PDFRys.3.2 Profil KD-2.pdf
     PDFRys.3.3 Profil KD-4 - KD-8.pdf
     PDFRys.3.1 Profil KD-1.pdf
     PDFRys. 2.3 Plan syt. Likwidacja Ark.3.pdf
     PDFRys. 2.2 Plan syt. Likwidacja Ark.2.pdf
     PDFRys. 2.1 Plan syt. Likwidacja Ark.1.pdf
     PDFRys. 1.3 Plan syt. Ark.3.pdf
     PDFRys. 1.2 Plan syt. Ark.2.pdf
     PDFRys. 1.1 Plan syt. Ark.1.pdf

   T6 Organizacja ruchu docelowa

      PDFrys. 2.2. cz. 2.pdf
      PDFrys. 2.1 cz. 2.pdf
      PDFrys. 2.2 cz. 1.pdf
      PDFrys. 2.1 cz. 1.pdf
      PDF2 ORD-2.3 1.500.pdf
      PDF1 Orientacja.pdf

      rysunki organizacja ruchu

      PDFProlongata terminu wprowadzenia ORD.pdf
      PDFopis ORD.pdf
      PDF6.SP Opole Zatwierdzenie SOR.pdf

Tom IV - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ( SST )

PDFSSTWiORB T.1 branża drogowa.pdf
PDFSSTWiORB T.2 wod-kan.pdf

Tom V - PRZEDMIARY  ROBÓT

PDFSt Siołkowice_Klapacz_kd III-przedmiar.pdf
PDFSt Siołkowice_Klapacz_dr III-przedmiar.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert P-23.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML