Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.1.2020.EW Nazwa zamówienia: Usługi transportowe związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2020 roku - 2 części

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 502731-N-2020 z dnia 2020-01-14 r..pdf

DOCXTom I+II SIWZ usługi transportowe.docx

PDFInformacja z otwarcia ofert DT.261.1.2020.EW.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML