Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.3.2020.EW Nazwa zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów bazaltowych i emulsji asfaltowych szybkorozpadowych K1-65 i K1-70 (kationowe niemodyfikowane) w ogólnej il. 250 t, z podziałem na 3 części

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 503987-N-2020 z dnia 2020-01-17 r..pdf

DOCTom I-II SIWZ 2020 GRYSY.doc
PDFTom III DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP) + PRZEDMIARY ROBÓT (PR).pdf

       Tom IV SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST):

       PDFSpecyfikacje techniczne (wymagania ogólne).pdf
       PDFSzczegółowe Specyfikacje Techniczne ( SST ).pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert DT.261.3.2020.EW.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML