Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.4.2020.EW Nazwa zamówienia: Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami min.-asf. wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych adm. przez ZDP w Opolu w 2020 r. - 3 części

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 514974-N-2020 z dnia 2020-02-20 r..pdf

DOCSIWZ 2019 Remonty cząstkowe DT.261.4.2020.EW - 3 części.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert DT.261.4.2020.EW.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML