Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.5.2020.EW Nazwa zamówienia: Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2020 roku

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 522918-N-2020 z dnia 2020-03-12 r..pdf

DOCTom I+II SIWZ.doc

Tom III Dokumentacja projektowa:

PDFRys 1.pdf
PDFRys 2.pdf
PDFRys 3.pdf

DOCTom IV Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).doc.doc

DOCTom V Przedmiar robót.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert DT.261.5.2020.EW.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu.pdf
 

Wersja XML