Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.6.2020.EW Nazwa zamówienia: Rozbudowa wraz z przebudową DP Nr 1703 O polegająca na budowie ścieżki pieszo–rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym odnowieniu jezdni w m. Łubniany

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 524758-N-2020 z dnia 2020-03-18 r..pdf
 

DOCTom I+II SIWZ.doc
 

Tom III - OPZ+DP:

     PDFOpis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf

     PDFOpis techniczny.pdf
     PDFPrzekrój normalny rys. 4-01 cz. 1.pdf
     PDFPrzekrój normalny rys. 4-01 cz.2.pdf
     PDFPrzekrój normalny rys. 4-02 cz.1.pdf
     PDFPrzekrój normalny rys. 4-02 cz.2.pdf
     PDFPW_b_1_Orientacja-DP 1703 O-000.pdf
     PDFSR_LU_DP_PW_b_2_PS-CPR_LU_DP_PS_2-21-000.pdf
     PDFSR_LU_DP_PW_b_2_PS-CPR_LU_DP_PS_2-22-000.pdf
     PDFSR_LU_DP_PW_b_3_Niw-SR_LU_DP_Niw_3-21-000.pdf
     PDFSR_LU_DP_PW_b_3_Niw-SR_LU_DP_Niw_3-22-000.pdf
     PDFSR_LU_DP_PW_b_3_Niw-SR_LU_DP_Niw_3-23-000.pdf

 

Tom IV - Specyfikacje Techniczne:

     PDFSTRONA TYTUŁOWA.pdf
     PDFSTWiORB.pdf
     PDFKanalizacja deszczowa.pdf
     PDFOgólna specyfikacja stosowania siatek stalowych.pdf
 

PDFTom V - Przedmiar Robót.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf\

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML