Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.8.2020.EW Nazwa zamówienia: Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2020 roku

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 537108-N-2020 z dnia 2020-05-05 r..pdf

     DOCTom I+II SIWZ.doc

     Tom III Dokumentacja projektowa:
          PDFRys 3.pdf
          PDFRys 1.pdf
          PDFRys 2.pdf

     DOCTom IV Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).doc.doc
     DOCTom V Przedmiar robót.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML