Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.10.2020.EW Nazwa zamówienia: Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 – Osowiec – DK 45 w km 1+740 w m. Węgry – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 554208-N-2020 z dnia 2020-06-24 r..pdf

DOCSIWZ.doc

PDFWyjaśnienia do SIWZ na zapytanie nr 1.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert zam. publ. nr DT.261.10.2020.EW.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML