Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.12.2020.EW Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 14+780 do km 16+098 – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 557036-N-2020 z dnia 2020-07-01 r..pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540117128-N-2020 z dnia 01-07-2020 r..pdf
 

DOCSIWZ.doc

DOCSIWZ po zmianach.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert zam. publ. nr DT.261.12.2020.EW.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Wersja XML