Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne Nr DT.261.13.2020.EW Nazwa zamówienia: Wykonanie w sezonie zima 2020/2021 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu z podziałem na 7 części

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 2020-S 139-342395.pdf
DOCTom I+II SIWZ zima 2020-2021.doc
PDFTom III WYKAZ DRÓG zima 2020-2021.pdf
PDFTom IV+V SPECYFIKACJE TECHNICZNE+Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi zima 2020-2021.pdf


Rozdział 6 - Klucz publiczny postępowania:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_fbacaddb-e9a6-4101-aece-ebf8afa6d0a2.asc
 

Formularz 3.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ-ESPD)

przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania:

XMLespd-request.xml
PDFespd-request.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert DT.261.13.2020.EW.pdf
 

Wersja XML