Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia pasa drogowego

I. Zajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej naliczane są na podstawie Uchwał Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r.

 

Stawki za umieszczenie 1m2 urządzenia w pasie drogowym

1. w terenie zabudowanym 20,00 zł
2. poza terenem zabudowanym 20,00 zł
3. na obiekcie mostowym 200,00 zł

 

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych

1. jezdni do 20% szerokości 3,00 zł
2. jezdni, powierzchnia od 20% do 50% szerokości  5,00 zł
3. jezdni, powierzchnia od 50% do całkowitego zajęcia 8,00 zł

4. chodnika

3,00 zł
5. pobocza, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych 2,00 zł
6. dla niewymienionych elementów pasa drogowego 1,50 zł

 

Traci moc Uchwała Nr XVI/113/04 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

II. Zajęcie pasa drogowego związanego z z budową lub utwardzeniem zjazdu

Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej związanego z budową lub utwarzedzeniem istniejącego zjazdu jest dostarczenie wypełnionego wniosku zawierającego :

Do wniosku zgodnie z § 1 pkt 3, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481) należy załączyć:

Wersja XML