Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Reklamy

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Warunkiem uzyskania decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej jest dostarczenie podania zawierającego poszczególne dane:

Stawka opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym dróg powiatowych naliczana jest na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r.

 

Zajęcie pasa drogowego poprzez rzut poziomy reklamy:

1. Reklama 2,00 zł
2. o powierzchni nie przekraczającej 0,25 m2, umieszczonej na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorce działalności gospodarczej w tym obiekcie 2,00 zł
3. zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci: planów, map, tablic, plansz itp. 0,00 zł

 

Dla reklam oświetlnych i podświetlanych stawkę opłat podwyższa się o 100%.

Traci moc Uchwała Nr XVI/113/04 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Wersja XML