Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania

Wniosek na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym: DOCWUU  
Wniosek na zajęcie pasa drogowego: DOCWZD  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z budową (przebudową) zjazdu z drogi powiatowej: DOCWZB  
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I:   PDFKAT1
 Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu: DOCXWULZ PDFWULZ
 Wniosek o uzgodnienie zjazdu: DOCXWUZ PDFWUZ

Załączniki do wniosków:

INFORMACJA o zabezpieczeniu robót prowadzonych w pasie drogowym ► DOCMInf.ZR
 

Wersja XML