Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

Rok 2019

PDFBilans za 2019 r. .pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2019 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2019 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r..pdf

 

Rok 2018

PDFRachunek zysków i strat za 2018 r.pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2018 r.pdf
PDFBilans za 2018 r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu za 2018 r.pdf
 

Wersja XML