Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole 2019

Kontrole 2019

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu

Lp.

Organ kontrolujący

Czas trwania kontroli

Tematyka kontroli

Określenie charakteru czynności

Wyniki kontroli

1.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Opolu

04.06.2019 r.

-07.06.2019 r. 

1. Ocena realizacji wymogów w sprawie BHP przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne, w szczególności ocena realizacji wprowadzonego programu działań organizacyjno – technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas na stanowiskach pracy pracowników drogowych.

 

2. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy czynników chemicznych oraz stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin.

Kontrola

Zalecenia do wykonania do 30.10.2020 r.
 

Wersja XML