Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawa prawna

Zarząd Dróg Powiatowych działa na podstawie:

 1. Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/100/2000 z dnia 14 września 2000 r w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
 2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późń. zm.),
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późń. zm.),
 5. Postanowień statutu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Wersja XML