Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek jednostki - 2012

Majątek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

Stan na dzień 01.01.2012

 

Budynki 98 240,22
Budowle 8 030 045,91
Kotły i maszyny energetyczne 4 624,41
Maszyny,urzadzenia ogólnego stosowania 11 792,52
Maszyny,urzadzenia,aparaty 208 943,43
Środki transportu 341 609,39
Narzędzia 17 019,20
011-środki trwałe 8 712 275,08
OD Dąbrowa 18 206,27
OD Kotorz Mały 25 144,32
OD Chrząstowice 18 009,69
ZDP Opole 137 351,73
013-pozostałe środki trwałe 198 712,01
Wartości niematerialne i prawne 5063,00
Razem konta bilansowe 8 916 050,09

 

Wersja XML