Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalizacja

Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

Najczęściej umieszczanymi urządzeniami obcymi w pasie drogowym są:

Wymagane dokumenty:

Na złożony wniosek ZDP w Opolu odpowie w formie decyzji w której zostaną podane warunki umieszczenia oraz inne informacje związane z koniecznością uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa.  

Wersja XML