Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Reklamy i obiekty budowlane

Umieszczenie reklamy i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Warunkiem uzyskania decyzji na umieszczenie reklamy lub obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi powiatowej jest dostarczenie podania zawierającego poszczególne dane:

Stawka opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym dróg powiatowych naliczana jest na podstawie Uchwały Nr XVI/117/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019r.

Zajęcie pasa drogowego poprzez rzut poziomy reklamy lub obiektu budowlanego :

Za zajecie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych ustala się stawkę opłat w wys. 5,00 zł za każdy dzień zajęcia 1,00m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1,00m2 powierzchni reklamy w wys. 5,00 zł.
Za reklamy o powierzchni mniejszej niż 1,00 m2 również 5,00zł

Traci moc Uchwała Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Wersja XML